Logowanie

Dnia 2 lutego w naszej szkole odbył się Dzień Krawata. Ta akcja miała na celu przypomnienie, że elegancja nie przeszkadza w swobodnym funkcjonowaniu oraz pracy, ale

jest też symbolem stylu oraz wysokiej kultury osobistej. Inicjatywa ta spodobała się uczniom, którzy licznie ubrali krawaty. W ramach podziękowania za długoletnie

podtrzymywanie tradycji noszenia krawata, Samorząd Uczniowski wręczył skromne upominki Panom : Antoniemu Kanasowi oraz Damianowi Schulzowi.