Logowanie

Dnia 8 lutego 2016r., w naszym gimnazjum została zorganizowana interdyscyplinarna konferencja, poświęcona tematom: „ Substancje psychoaktywne zagrożeniem współczesnej młodzieży” oraz „Szkoła Promująca Zdrowie na mapie aktywności społecznej”. Rolę gospodarzy pełnili: Dyrektor Gimnazjum nr 3 w Przemyślu- Pani Magdalena Danieluk, pedagog szkolny- Pani Beata Janiuś, szkolny koordynator programu Szkoła Promująca Zdrowie- Pani Jadwiga Tomczyk oraz psycholog szkolny- Pan Przemysław Gawczyński. Powitali oni, i wprowadzili w tematykę spotkania, licznie przybyłych gości: nauczycieli przemyskich szkół, pedagogów, psychologów, terapeutów.

W planie konferencji znalazły się następujące tematy oraz wystąpienia zaproszonych prelegentów:

Co to są dopalacze? Odpowiedzialność karna dzieci i młodzieży – Pani Małgorzata Czechowska - Komenda Miejska Policji w Przemyślu;

Zachowania ryzykowne przemyskiej młodzieży – Pan Marek Motyka -Wojewódzki Podkarpacki Szpital Psychiatryczny w Żurawicy;

Dopalacze: mity, a rzeczywistość – Pani Janina Kościelny - PCEN Przemyśl;

Rola Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie zapobiegania i przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu środków zastępczych – Pani Alicja Majka -Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Przemyślu.

Jak oszukują środki psychoaktywne? Działania Miejskiego Ośrodka Zapobiegania Uzależnieniom – Pani Małgorzata Mróz -MOZU Przemyśl;

Pomoc Psychologiczno- pedagogiczna w aspekcie zagrożeń - Pani Joanna Tomczyk- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Przemyśl;

Historia i główne założenia Ogólnopolskiego Programu Szkoła Promująca Zdrowie- Pani Krystyna Krakowska-Zając – koordynator rejonowy sieci Szkół Promujących Zdrowie.

Referujący bogato upoglądowili swoje wykłady, prezentując liczne wykresy i dane statystyczne, oparte na badaniach przeprowadzonych w ostatnich latach w przemyskich gimnazjach i szkołach średnich. Wykazały one skalę zjawiska oraz podłoże zagrożenia młodzieży dopalaczami oraz zażywaniem innych niebezpiecznych substancji psychoaktywnych. Celem konferencji było zjednoczenie różnych instytucji, organizacji, szkół, osób w walce o bezpieczeństwo i zdrowie młodego pokolenia oraz przeciwdziałanie uzależnieniom.

Spotkanie miało miejsce w sali widowiskowej naszej szkoły. O tematyczną dekorację, nawiązującą do wyróżnienia Gimnazjum nr 3 w Przemyślu Krajowym Certyfikatem Szkół Promujących Zdrowie, zadbała Pani Jolanta Kozłowska. Na zakończenie można było obejrzeć film dokumentalny, poświęcony niebezpiecznym uzależniającym substancjom. Konferencja spotkała się z pozytywnym odbiorem uczestników zajęć, wzbogaciła wiedzę, pozwoliła na wymianę doświadczeń.