Logowanie

27 września 1939r. zostały utworzone Szare Szeregi, tajna organizacja zrzeszająca młodych ludzi w harcerskich mundurach, którzy w czasie II wojny światowej swoje życie podporządkowali wartościom zawartym w trzech słowach: Bóg-Honor-Ojczyzna. Tym bohaterom wojennych dni, co roku, poświęcamy rajd „Z Patronem na szlaku”.

We wtorek, 27 września 2016r., odbył się on po raz szósty i połączył całą szkolną Społeczność. Dyrekcja, Grono Pedagogiczne oraz uczniowie, łącznie ponad 300 osób, wyruszyło na szlak, by poprzez odświętne, rocznicowe wędrowanie podkreślić to, co dla Szaroszeregowców też było ważne: poczucie wspólnoty, wzajemny szacunek i życzliwość wobec innych, podobne pasje. Trasa rajdu nie wymagała szczególnej tężyzny fizycznej, za to okolice ul. Sanockiej i Witoszyńskiej, Kruhel, Zielonka, Kopiec Tatarski okazały się wyjątkowo malownicze i urokliwe. Pogoda dopisała, humory również. Wędrowcy, podzielni na dwie grupy (przewodnikiem uczniów klas pierwszych była p.Ewa Prajzner, klas drugich i trzecich p. Anna Lubińska), spotkali się przy wspólnym ognisku u podnóża Kopca Tatarskiego. Oprócz popijania ciepłej herbaty i pieczenia kiełbasek, można było wziąć udział w Konkursie wiedzy o Patronie. Uczniowie klasy 3d zostali także wyróżnieni za wzorową 100% frekwencję na rajdzie. Każdy uczestnik imprezy otrzymał pamiątkowy okolicznościowy znaczek rajdowy. Z pewnością VI Ogólnoszkolny Rajd „Z Patronem na szlaku” zintegrował wszystkich i pozwolił zacieśnić koleżeńskie więzi, a to będzie owocowało przez cały rok szkolny.

Zdjęcia: p.Anna Lubińska, p.Małgorzata Klepacka.