Logowanie

Upowszechnianie czytelnictwa i rozwijanie kompetencji informatycznych to najważniejsze priorytety MEN w roku szkolnym 2016/2017. Biblioteka szkolna, w związku z tym podjęła się różnorodnych form działalności ,których celem jest wzmocnienie zainteresowań i aktywności czytelniczej uczniów.

W 2016 roku przypada setna rocznica śmierci Henryka Sienkiewicza. Jest to więc doskonała okazja, by oddać mu hołd i przyczynić się do popularyzacji jego twórczości oraz idei zawartych w jego książkach- patriotyzmu i przywiązania do tradycyjnych wartości. W czytelni biblioteki szkolnej zapraszamy do obejrzenia wystawy o życiu i twórczości Henryka Sienkiewicza. Aby uatrakcyjnić tak ważną rocznicę wielkiego pisarza uczniowie klasy 1b,2a,2b wraz z nauczycielami: panią K. Dudek, panią M. Milc – Hajduk i panem S. Kawiakiem obejrzeli prezentację multimedialną dotyczącą postaci noblisty, w tym ciekawostki.

Innym przedsięwzięciem biblioteki jest akcja ,,Bookcrossing- czyli uwolnij książkę! Weź, przeczytaj, podaj dalej.” Akcja ta obejmuje nasze gimnazjum.