Logowanie

Wielu ulicom i placom, przy których mieszkamy i pracujemy, patronują postaci historyczne. Wybór patronów przestrzeni, w której żyjemy, świadczy nie tylko o naszej wrażliwości historycznej, lecz także wskazuje na wartości, do których chcemy się odwoływać. Warto znać patrona swojej ulicy, wiedzieć, czyje nazwisko wymieniamy, podając przy różnych okazjach własny adres. Wśród patronów ulic i placów są osoby, które na trwałe zapisały się w dziejach Polski XX w.

Dlatego też uczniowie klasy I a  pod opieką nauczyciela historii pani  Sylwii Zapłatyńskiej  bardzo chętnie  włączyli się do realizacji  projektu edukacyjnego organizowanego przez IPN - Patroni naszych  ulic.  Projekt realizowany był w dwóch etapach. Uczniowie wykonali projekty dotyczące  patronów swoich ulic, poznając życiorysy tych osób. Następnie 7 listopada wyruszyliśmy mimo niesprzyjającej pogody, aby rozpropagować wiedzę  na temat patrona jednej z przemyskich ulic – gen. Stefana Grota – Roweckiego. Zaopatrzeni w broszurki  wydane przez IPN udaliśmy się na miejsce. Wszystkim mieszkańcom przekazane zostały  materiały informacyjne o  patronie ulicy. Była to ciekawa lekcja historii w terenie. 

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć i ulotki IPN-u o gen. Stefanie Grocie – Roweckim.