Logowanie

W dniu 17 listopada 2016 roku Szkolne Kolo Wolontariatu pod opieką opiekunów wzięło udział w sympozjum naukowym zorganizowanym przez „Caritas” Archidiecezji Przemyskiej z okazji Roku Miłosierdzia. Temat sympozjum brzmiał: „Wieczory życia. Starość w optyce interdyscyplinarnej”. Wolontariusze mieli okazję wysłuchać referatów koncentrujących  się wokół problemów społeczno-kulturowych dotyczących jesieni życia. Więcej informacji oraz zdjęcia można obejrzeć na stronie internetowej Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu.