Logowanie

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych uczniów do wzięcia udziału w bożonarodzeniowym konkursie z języka niemieckiego. Należy wykonać pracę plastyczną związaną z tematyką Świąt Bożego Narodzenia nawiązującą do tradycji panujących w krajach niemieckojęzycznych.

 ⦿ Praca konkursowa powinna być wykonana na płaszczyźnie lub w przestrzeni, podpisana i dostarczona do dnia 12.12.2016r. do Pani K. Dudek lub A. Pająk.
 ⦿ Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród nastąpi w dniu 14.12.2016r.
 

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy oraz cząstkowe oceny celujące z języka niemieckiego. Laureaci trzech pierwszych miejsc zostaną nagrodzeni również drobnymi upominkami.