Logowanie

W ramach zajęć prowadzonych przez Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Rzeszowie uczniowie klas II b i II c  18 listopada 2016 r. uczestniczyli  w prelekcji, na temat „Zośka” i inni – dalsze losy bohaterów „Kamieni na szaniec”. Losy najmłodszych powstańców warszawskich, bardzo zaciekawiły młodzież  z naszego gimnazjum.

Lekcję na zaproszenie nauczyciela historii Sylwii Zapłatyńskiej  przeprowadził pan  Zenon Fajger - pracownik IPN. Przekazał młodzieży wiele interesujących  informacji o batalionach „Zośka” i „Parasol”  oraz o ostatniej akcji Szarych Szeregów – bitwie pod Sieczychami. Spotkanie urozmaicone zostało materiałami źródłowymi: fotografiami i projekcją filmu. Druga część zajęć została przeprowadzona w formie warsztatów, uczniowie pracowali w grupach. Wyszukiwali na podstawie dostępnych źródeł informacji o  dalszych losach pięciu uczestników akcji - żołnierzy o  pseudonimach: Morro, Maciek, Sem, Kuba i Wiktor.

Opiekę nad młodzieżą sprawowały pani Lubomira Stepan, Ewa Darasz , Sylwia Zapłatyńska.