Logowanie

W dniu 9 marca 10 uczniów  z naszej szkoły przystąpiło do pisemnego egzaminu z j.niemieckiego w ramach programu DSD.

Egzamin przeprowadzono w II LO w Przemyślu dla wszystkich szkół, w których relizowany jest program z rozszerzonym j. niemieckim. Uczniowie po 3 latach nauki ubiegają się o certyfikat znajomości języka na poziomie A2  lub B1. Egzamin składał się z 3 części:

  • rozumienie tekstu pisanego
  • rozumienie ze słuchu
  • komunikacja pisemna

Ustny egzamin dla uczniów naszej szkoły odbędzie się 21. marca.

Trzymamy za wszystkich kciuki i życzymy wysokich wyników!