Logowanie

Szkolne Koło Wolontariatu wraz z opiekunami składa serdeczne podziękowania Rodzicom  i  Uczniom naszej szkoły za zaangażowanie w zbiórkę darów dla Polaków na Kresach, szczególnie osób pochodzących z Łanowic, Biskowic i Sambora oraz za wykonanie różnych słodkości dla osób potrzebujących, które zostały przekazane Towarzystwu Pomocy im. Brata Alberta w Przemyślu. Organizatorem zbiórki darów na święta dla Polaków na Kresach była Przemyska Kongregacja Kupiecka.