Logowanie

W dniu 30 kwietnia 2017 roku młodzież  ze Szkolnego Koła Wolontariatu wraz z opiekunami  panią Jadwigą Tomczyk i Małgorzatą Panecką uczestniczyło w II Przemyskich Polach Nadzei. Organizatorem akcji  jest Rycerskie i Szpitalne Bractwo św. Łazarza, a zbiórka pieniężna corocznie przeznaczona  jest na  nowopowstające hospicjum. Młodzież podczas dyżuru wolontaryjnego  wręczała darczyńcom  żonkile , które  są symbolem Pól Nadzei.  

Szkolne Koło Wolontariatu składa serdeczne podziękowania Paniom : Ewie Prajzner i Beacie Malimowskiej za pomoc w wykonaniu żonkili.

 

galeria2