Logowanie

Dnia 27 listopada 2017 odbył się w naszej szkole etap szkolny I Ogólnopolskiego Konkurs Języka Niemieckiego „Lust auf Lesen” . Organizatorem Konkursu jest Polskie Stowarzyszenie Języka Niemieckiego, a jego celami  są: motywowanie uczniów do uczenia się języka niemieckiego, czytania książek w języku niemieckim oraz mobilizowanie ich do samodzielnej, systematycznej pracy oraz podnoszenie poziomu umiejętności językowych młodzieży. Konkurs miała również na celu zainteresowanie uczniów kulturą niemieckiego obszaru językowego oraz kształtowanie postawy tolerancji i akceptacji wobec innych narodów, ich kultury i języka.  

Do testu przystąpiło sześcioro uczniów naszej szkoły: Judyta Daraż, Klaudia Małysz, Klaudia Purska i Dominika Piotrowska z klasy 3c, Tomasz Oszczypko i Michał Wyka z klasy 3d oraz jeden uczeń Gimnazjum Stowarzyszenia Absolwentów I LO w Przemyślu – Oktawiusz Doroszuk z klasy 2 a

Najwyższą ilość punktów – 82,5% - uzyskali: Judyta Daraż i Oktawiusz Doroszuk, a tym samym zakwalifikowali się do etapu regionalnego Konkursu, który odbędzie się 11 stycznia 2018 roku.

Wszystkim uczestniczkom i uczestnikom serdecznie dziękuję za udział w etapie szkolnym, a Judycie i Oktawiuszowi życzę  dalszych sukcesów.  

Aleksandra Kubicka – Przewodnicząca Szkolnej Komisji Konkursu Języka Niemieckiego „ Lust auf Lesen”