Logowanie

DSD I (Deutsches Sprachdiplom 1) to egzamin państwowy organizowany przez Niemcy. Egzamin przeprowadzany jest tylko w licencjonowanych szkołach partnerskich Republiki Federalnej Niemiec i przystąpić do niego mogą jedynie uczniowie tych szkół. W dniu dzisiejszym, t.j. 9 marca 2016 roku uczniowie naszego gimnazjum mieli możliwość zdawania egzaminu na poziomie B1 i/lub A2(wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego) w II LO w Przemyślu.

Dzisiejsza, pierwsza część egzaminu, obejmowała:

- rozumienie tekstu czytanego

- rozumienie tekstu słuchanego

- komunikację pisemną

Prace egzaminacyjne zostaną wysłane do Niemiec, tam też będą sprawdzone i ocenione. Egzamin ustny odbędzie się 16-go marca. Trzymamy kciuki!