Logowanie

Stowarzyszenie Przyjaciół Gimnazjum nr 3 w Przemyślu

37-700 Przemyśl, hm. Izydory Kossowskiej 1

Numer w rejestrze KRS: 0000278488

NIP:795-24-14-965    
REGON: 180236332
Konto bankowe: Podkarpacki Bank Spółdzielczy O/Przemyśl  48 8642 1155 2015 1506 0976 0001

Istniejące przy naszej szkole Stowarzyszenie Przyjaciół Gimnazjum nr 3 w Przemyślu informuje, że zostało wpisane na listę organizacji pożytku publicznego pod numerem KRS: 0000278488. Ponieważ jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego, istnieje możliwość przekazania nam 1% podatku.

JAK TO ZROBIĆ?

Wystarczy wypełnić odpowiednie rubryki w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-36, PIT-37 lub PIT-28) według podanego wzoru:

 

 

Stowarzyszenie Przyjaciół Gimnazjum nr 3 w Przemyślu prowadzi swoją działalność skupiając się na nastepujących celach:

 1. POMOC SPOŁECZNA,W TYM POMOC UCZNIOM I RODZINOM ZNAJDUJĄCYM SIĘ W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ ORAZ WYRÓWNYWANIA SZANS
  EDUKACYJNYCH TYCH OSÓB,
 2. PODTRZYMYWANIE TRADYCJI NARODOWEJ, PIELĘGNOWANIE POLSKOŚCI ORAZ ŚWIADOMOŚCI NARODOWEJ, OBYWATELASKIEJ I KULTUROWEJ,
 3. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ MNIEJSZOŚCI NARODOWEJ,
 4. DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA NA RZECZ PROMOCJI I OCHRONY ZDROWIA
 5. KRAJOZNASTWO ORAZ WYPOCZYNEK DZIECI I MŁODZIEŻY,
 6. WSPIERANIE UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU,
 7. PODEJMOWANIE I WSPIERANIE DZIAŁAŃ NA RZECZ EKOLOGII ORAZ OCHRONY DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO,
 8. PRZECIWDZIAŁANIE PATOLOGIOM SPOŁECZNYM,
 9. DZIAŁANIA NA RZECZ INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ ORAZ ROZWIJANIA KONTAKTÓW I WSPÓŁPRACY MIĘDZY SPOŁECZEŃSTWAMI,
 10. WSPOMAGANIE SZKOŁY W REALIZACJI CELÓW EDUKACYJNYCH, NAUKOWYCH I WYCHOWAWCZYCH.

Stowarzyszenie w czasie swojego istnienia zrealizowało, między innymi, następujące działania:

 1. Wspierało finansowo dwoje uczniów w czasie ich choroby.
 2. Wsparło szkołę w związku z nadaniem imienia Szarych Szeregów, fundując między innymi sztandar szkoły wraz z okuciami, druk książek pamiątkowych, materiały do wykonania podestu itd.
 3. Ufundowało nagrody na konkursy organizowane w szkole np.: matematyczny "Pomyśl mądra głowo".
 4. Ufundowalo nagrody na zakończenie roku szkolnego dla uczniów, którzy odnieśli sukcesy w konkursach przedmiotowych i osiągnęli wysokie wyniki w nauce.