Logowanie

Atuty naszej szkoły:

- Nauka odbywa się na jedną zmianę.

- Mamy wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną.

- Każdy uczeń może liczyć na pomoc i wsparcie pedagoga i psychologa.

- Organizujemy koła zainteresowań dla uczniów zdolnych i zajęcia konsultacyjne dla uczniów słabszych.

- Pomagamy uczniom w pełnym rozwoju ich talentów. Przygotowujemy do udziału w konkursach.

- Bierzemy udział w konkursach i zawodach międzyszkolnych w różnych dyscyplinach naukowych, artystycznych i sportowych, często uzyskując wysokie lokaty.

- Organizujemy dla chętnych popołudniowe zajęcia sportowe w ramach Uczniowskiego Klubu Sportowego „Jordan”.

- Szkolny Klub Turystyczny "Gimstopy" organizuje wiele rajdów i wycieczek.

- Posiadamy pracownie przedmiotowe, w tym trzy sale komputerowe z dostępem do Internetu.

- Uczniowie uczą się języka angielskiego lub niemieckiego.

- Posiadamy bibliotekę z bogatym księgozbiorem i czytelnię multimedialną.

- Mamy gabinet lekarski.

- Organizujemy na korytarzach dyżury nauczycieli przed lekcjami i w czasie przerw.

- Nasza szkoła jest bezpieczna.

- Budynek naszej szkoły jest zadbany (czyste, świeżo pomalowane ściany, nowe posadzki, nowoczesne sanitariaty).

- W budynku szkolnym działa monitoring.

- W szkole jest dobrze zaopatrzony sklepik.

- Nasi absolwenci dostają się do renomowanych szkół w mieście i doskonale radzą sobie z kontynuacją nauki.