Szkolne Koło Wolontariatu zachęca do udziału:

- w zbiórce makulatury i zużytych baterii (do kwietnia)

- w akcji "Pomóż zwierzętom przetrwać zimę" (zbiórka karmy dla zwierząt w schronisku w Orzechowcach- do grudnia).

 Artykuły przynosimy do sali 33.

Z A P R A S Z A M Y     D O     U D Z I A Ł U

Opiekunowie koła: Małgorzata Panecka, Jadwiga Tomczyk