SZKOLNE KOŁO WOLONTARIATU

OGŁASZA AKCJE!

 

1. ZBIÓRKA KARMY DLA ZWIERZĄT W ORZECHOWCACH (p. Tomczyk)


pies i kot  

2. ZBIÓRKA ZUŻYTYCH BATERII(p. Tomczyk)


baterie

 

3. ZBIÓRKA MAKULATURY (p. Panecka i p.Tomczyk)


makulatura

 

Z A P R A S Z A M Y  D O   U D Z I A Ł U